โฆษณาน่่าสนใจ-ช่วยคลิ๊กให้ด้วยครับ เพราะเจ้าของบล็อกจะได้รับค่าโฆษณาตอบแทนครับ

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

พละชัย ฟูเกียรติพงษ์ชื่อ :                   
  • พละชัย ฟูเกียรติพงษ์
  •  Phalachai Fookaittiphong
วันเดือนปีเกิด :  
  • 14 มิถุนายน 2504
 อุปสมบท ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร


สถานภาพ สมรส : กับ คุณนันทจิต ฟูเกียรติพงษ์ (จีรจิตต์)
  • เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2533
คุณแม่วัฒนา คุณพ่อเจนยุทธ และคุณแม่ยายขจรสิน
น้องสาว(ตุ๊กตา)-คุณแม่-คุณพ่อ-น้องชาย(ติ๊ก)-พี่สาว(ติ่ง)
 ตักบาตรร่วมขัน (ดูก่อนว่ามือใครอยู่เหนือ)
คู่กันนิรันดร
ร้องเพลงคู่กันวันวิวาห์ เพลง "แต่ปางก่อน"ครอบครัวฟูเกียรติพงษ์

 ครอบครัวอันแสนอบอุ่น
พ่อกับลูกชาย
 พ่อกับลูกสาวคุณนันทจิต ฟูเกียรติพงษ์ (จีรจิตต์)

 พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง
นักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลสระบุรี
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลพระพุทธบาท สระบุรี
 พยาบาลประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลพระพุทธบาท
 หัวหน้างานพัฒนาบุคลากรและวิชาการโรงพยาลพระพุทธบาท
 
  นันทจิต ฟูเกียรติพงษ์ ผู้บริหารฝ่ายขายบริษัทประกันชีวิต


บุตร/ธิดา 2 คน :         

1. นายนันทพงศ์ ฟูเกียรติพงษ์
คณะนิเทศน์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

 
2. เด็กหญิงกมนนัทธ์ ฟูเกียรติพงษ์
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต

จังหวัดถิ่นเกิด :   สระบุรี

การศึกษา :        
  • ระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา
  • ระดับมัธยมต้น โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
  • ระดับมัธยมปลาย โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
  • ระดับอุดมศึกษา วิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี
  • และ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

  คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร


ประวัติการทำงาน
·       อาชีพเดิม                    รับราชการครู
·       พ.ศ.2532                   ตัวแทนประกันชีวิตเต็มเวลา
·       พ.ศ.2533                   ผู้จัดการหน่วย
·       พ.ศ.2540                   ธุรกิจส่วนตัว
·       พ.ศ.2544                   กลับเข้าสู่วงการประกันชีวิตอีกครั้งเจ้าหน้าที่ประสานงานตัวแทน
·       พ.ศ.2545                   หัวหน้าแผนก ฝ่ายฝึกอบรมการขาย
·       พ.ศ.2546                   ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายฝึกอบรมการขาย
·       พ.ศ.2547                   ผู้จัดการ ฝ่ายฝึกอบรมการขาย
·       พ.ศ.2548                   ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายฝึกอบรมการขาย
·       พ.ศ.2550                   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขาย
·       พ.ศ.2551                    รองผู้อำนวยการฝ่ายขาย
·       พ.ศ.2552                   ผู้อำนวยการฝ่ายขาย


หน้าที่การงานอื่นๆ
- กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัีท นันทจิตและพรีม่ากรุ๊ป จำกัด
- กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พรีม่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- ประธานกรรมการ สถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร พรีม่าอะคาเดมี่
- วิทยากรพิเศษของสถาบันการศึกษา และบริษัทเอกชนหลายแห่ง


 ชีวิตวิทยากรฝึกอบรม

 
เดินสายบรรยายทั่วประเทศ
พูด สอน บรรยาย ให้คำปรึกษาหลักสูตร BTC CAMP
หลักสูตร SMTC
หลักสูตร PRO-CAMP
  ชีวิตส่วนตัว


หล่อซะ!!!
นักดนตรี
เกมส์ผ่อนคลาย
 ชีวิตการงาน และงานคือชีวิต

         ฉันจะสร้าง ความฝัน อันบรรเจิด
         ให้บังเกิด เป็นความจริง สิ่งที่เห็น
         จะลำบาก ยากแค้น แสนลำเค็ญ
         ฉันจะเป็น "ผู้สร้าง" ทางชีวี..........